Hlavní popis přístrojů

 

o nás

 

kontakt

 

Přístroje Purifier GalAqua jsou přístroje pro pitný režim. Jsou určeny k výdeji studené a horké pitné vody na pracovišti. Zcela nahrazují nutnost kupovat stolní vodu v lahvích nebo barelech. Přístroje Purifier GalAqua jsou vhodné i pro přípravu teplých nápojů a instantních pokrmů. 
Zásadní změna spočívá v přímém napojení přístroje na vodovodní řád. Voda je průchodem přes soustavu čtyř filtrů postupně zbavována všech případných jemných mechanických nečistot, chlóru, nežádoucích pachů, zákalů, pachutí i mikroorganismů. Takto upravená voda je ještě finálně ošetřena UV-lampou - tím dostáváme vysoce kvalitní čerstvou pitnou vodu, bez nežádoucích bakterií a dalších mikroorganismů.  Tato voda splňuje i parametry ochranného nápoje, dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., konkrétně spadají do třídy I. až III.a .
Pro instalaci přístroje Purifier GalAqua je potřeba pouze zdroj pitné vody a přívod elektřiny - přístroje jsou připojeny na vodovodní řad a jsou zapojeny do běžné elektrické zásuvky.

Výhody instalace přístroje GalAqua Purifier:
• Ekonomická výhodnost zvoleného řešení  - čerpají vodu přímo z řádu.
• Zcela odpadá namáhavá práce, nepřenášejí se těžké láhve a barely.
• 
Nulová spotřeba plochy na skladování plných a prázdných obalů. Neplatí se tak za nevyužité místo .
• Čistá a zdravá voda nejvyšší kvality, dostupná v každém okamžiku
• Voda stále ve stejné kvalitě - nedochází k nákaze bakteriemi či řasami, díky bezpečné UV technologii.
• Možnost neomezené spotřeby vody během dne.
• Váš čas nebo čas zaměstnanců, strávený při obsluze, objednávkách, sanitaci a nákupech lze využít lépe.
• Odpadá objednávání, dodávka, skladování, výměna či vyhazování objemných plastikových lahví a barelů.
• Nečekáte, až se uvaří v konvici voda na čaj nebo kávu.
• 
V neposlední řadě uživatel přispívá k ochraně životního prostředí. Používáním automatů napojených na vodovodní řád se snižují odpady na skládky a ze silnic mizí kamiony s dodávkami vody. Snižuje se uhlíková stopa.

 

úvod

 

A to všechno za cenu nesrovnatelně nižší, než s barelovým či lahvovým systémem. S naším systémem platíte po koupi pouze pravidelné servisní služby, které jsou důležité pro údržbu přístroje a záruku jakosti a kvality.